>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش سرزمین   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:4


  tick  بازبینی حریم قانونی سواحل دریای خزر به سبب تغییرات تراز آب دریا مطالعه نمونه : گیلان - صفحه:115-136

  tick  بررسی امکان فعالیت‌های اکوتوریسمی از نظر اکولوژیک در جنگل‌های زاگرس شمالی با کاربرد تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور - صفحه:45-64

  tick  تحلیل مقایسه‌ای روش‌های رتبه‌بندی در اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان) - صفحه:65-93

  tick  تحلیل پراکنش فضایی صنایع تبدیلی شهرستان‌های استان اصفهان با استفاده از روش (Pidi) - صفحه:5-22

  tick  تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه‌بندی فازی (مطالعه موردی سه زیر حوزه آبخیز کبودر آهنگ، رزن-قهاوند و خونجین- تلخاب در استان همدان) - صفحه:95-114

  tick  کاربری اراضی و تحلیل سیمای سرزمینی روستای گِل سفید از نظر زیست‌محیطی با استفاده از Rs و Gis - صفحه:137-162

  tick  نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی ( مطالعه موردی: محدوده تامین آب شهر سبزوار) - صفحه:23-43
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved