>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه اراده در ارزش‌ داوری انسان از دیدگاه قرآن کریم با تاکید بر فضیلت ایمان  
   
نویسنده دانیالی محمدجواد ,موحدیان عطار علی ,نجارزادگان فتح الله
منبع پژوهش نامه اخلاق - 1396 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:75 -98
چکیده    در این مقاله ضمن اینکه اصالت اراده در ارزش‌داوری انسان تبیین شده است، میزان توجه به این مسئله در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است؛ اینکه آیا از منظر قرآن کریم تنها ارادۀ انسان‌ها معیار ارزیابی اخلاقی انسان است یا معیارهای غیرارادی نیز در این ارزیابی دخالت دارد. ایمان و کفر، علم و جهل، شک و یقین از جمله معیارهایی است که در قرآن برای ارزیابی اخلاقی انسان‌ها مطرح شده است. در برخی از این عناوین اراده نقش جدی و در برخی نقش کمرنگی دارد. در این مقاله به تفصیل جایگاه اراده در »ایمان « به عنوان یکی از محوری‌ترین فضایل اخلاقی انسان بررسی شده است. اراده در معیارهای دیگر سعادت و ارزشمندی قرآن نیز که به نوعی ذیل ایمان هستند، تحقیق شده است؛ در مجموع این نتیجه به دست آمده که اراده در تحقق »ایمان « جایگاه و نقش اصلی را دارد. در برخی امور دیگر مانند »شک‌ « که زمینه ساز گمراهی انسان است، اراده در شرایط خاص نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته است. بنابراین در بررسی نقش اراده و کارآمدی آن باید شرایط آن را نیز در نظر گرفت
کلیدواژه ارزش‌داوری، معیارهای ارزش در قرآن، اراده، حسن و قبح، ایمان.
آدرس دانشگاه سمنان, گروه معارف اسلامی, ایران, حوزه علمیه قم, ایران, دانشگاه تهران، پردیس فارابی, ایران
 
   The Place of Will in Human Value-Judgment As Perceivable in the Quran with an Emphasis on the Virtue of Faith  
   
Authors Movahedian Attar Ali ,Najjarzadegan Fathollah ,Daniali Mohamajavad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved