>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی  
   
نویسنده حمیدی مهرزاد ,تسلیمی زهرا ,اندام رضا
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 10 - صفحه:47 -55
  
کلیدواژه داوطلبان ورزشی، ورزش های تفریحی، نظام داوطلبی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved