>
Fa   |   Ar   |   En
   جلوه های تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران  
   
نویسنده حیدری علی ,دولتشاه ناصر
منبع پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:57 -71
چکیده    این مقاله در مورد سرچشمه های ورزش زورخانه ای و باستانی ایران بحث کرده است. ظاهراً این ورزش باستانی از آغاز به صورت جدّی تحت تاثیر مسایل مذهبی و اجتماعی – اخلاقی قرار گرفته است. آیین ها و ادیانی مانند آیین مهری و دین زردشتی پیش از اسلام، بر این ورزش باستانی تاثیر گذاشته اند. پس از اسلام نیز جلوه هایی از رفتارهای اجتماعی و دینی مانند عرفان و تصوف، آیین فتوت و مذهب تشیع در آن نمود پیدا کرده است. این جلوه ها هم در ظاهر این ورزش (شیوه لباس پوشیدن، مکان ورزش، گفتار ورزشکاران و...) پیدا شده است و هم در کردار آنان (پاک دامنی، سحر خیزی و...) تاثیر گذاشته است.
کلیدواژه ورزش باستانی ,زورخانه ,فتوت ,تصوف ,تشیع
آدرس دانشگاه لرستان, استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved