>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی ویژگی ‌های محیطی تاثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات مخصوص و سلامت، منطقه 11 شهر تهران)  
   
نویسنده شکوری اصل شیده
منبع مطالعات شهري - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:77 -91
چکیده    امنیت یکی از نیازهای پایه و حقوق بنیادی انسانی است. از آن‌جا که فضاهای شهری درحقیقت ظرف و بستر تعاملات اجتماعی را تشکیل می‌دهند، می‌بایست بتوانند امنیت استفاده‌کنندگان خود را تامین کنند. در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به گذران وقت خود در آن‌ها نخواهند بود و این امر می‌تواند به کاهش پویایی و سرزندگی فضا‌های مذکور و درنهایت تبدیل آن‌ها به فضاهایی مرده و بدون نظارت اجتماعی بینجامد. این موضوع، به‌ویژه در مورد بانوان، به دلیل آسیب‌پذیری بالاتر آن‌ها از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. با توجه به رابطه متقابل محیط و رفتار، بدیهی است که ویژگی‌های محیطی در ایجاد احساس امنیت یا ناامنی در استفاده‌کنندگان(افراد) تاثیر بسزایی دارد. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده که از طریق شناسایی این ویژگی‌ها، زمینه ایجاد فضاهای شهری ایمن و امن و امکان حضور فعال بانوان در عرصه عمومی به دور از اضطراب‌های محیطی فراهم شود. در این راستا، در مرحله نخست، تلاش شده با مطالعه متون و ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش، چهارچوبی از عوامل، شاخص‌ها و متغیرهای تعریف‌کننده و تاثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری تدوین شود. سپس چهارچوب تدوین‌شده در محدوده‌ای که به‌عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر معرفی شده (محدوده محلات مخصوص و سلامت، واقع در منطقه 11 شهرداری تهران)، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی استفاده شده است. درنهایت، پس از انجام مشاهدات میدانی، برگزاری چندین جلسه بحث متمرکز گروهی با حضور بانوان و مصاحبه عمیق با کارشناسان و مسئولان محدوده مطالعاتی، پرسش‌نامه‌ای تنظیم و توسط 200 نفر از بانوان محدوده مطالعاتی پاسخ داده شده است. از مجموع مطالعات انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت عوامل مکانی (فرم، عملکرد و معنا) در تعریف و سنجش احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری تاثیر بسزایی دارد.
کلیدواژه امنیت، ترس، فضای شهری، بانوان، محلات مخصوص و سلامت (منطقه 11 شهر تهران)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی shdhshakouri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved