>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین در ارتقای سطح امنیت محله، با استناد به رویکرد cpted  
   
نویسنده سلیمی فرزانه ,قائمی لاله ,عادلی نجمه ,اقبال مقدم رویا
منبع مطالعات شهري - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:27 -36
چکیده    امنیت، از اساسی‌ترین نیازهای جامعه بشری برای زندگی اجتماعی در عرصه‌های همگانی می‌باشد. نیاز به امنیت، در دومین پله از سلسله مراتب هرم مازلو قرار گرفته ‌است و پس از نیازهای فیزیولوژیکی، مهم‌ترین نیاز انسان برای دست‌یابی به مراتب بالای انسانی یا همان خودشکوفایی می‌باشد. حضور موثر و مداوم انسان در فضا نیازمند وجود امنیت است؛ بدون امنیت فضاهای شهری به فضاهایی سرد و بی روح و رعب‌آور تبدیل خواهند شد. رویکرد cpted یکی از رویکردهای متاخر در افزایش امینت در فضاست. این رویکرد، روشی برای افزایش امنیت در فضاهای شهری از طریق طراحی مناسب محیطی پیشنهاد می‌دهد که در نتیجه آن مردم می‌توانند به شکلی موثر و با آسایش خاطر در فضاهای شهری حضور پیدا کنند. مرکز محله آخوند یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری بافت قدیم قزوین و نماد هویت اجتماعی و فرهنگی و همچنین عرصه‌ای برای بروز تعاملات اجتماعی ساکنین این محله با محله‌های مجاور بوده است که در سال 1384 طرحی برای باززنده سازی آن ارائه شد و در سال 1387 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا میزان امنیت مرکز محله آخوند را از طریق اصول رویکرد cpted، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. برای سنجش میزان امنیت فضای مذکور، روش تحقیق تطبیقی- توصیفی، به کار گرفته شده که با استناد به اصول رویکرد cpted و همچنین از طریق مشاهدات میدانی انجام می‌گیرد تا بدین طریق مشخص گردد طراحی مرکز محله آخوند تا چه حد به راهبردهای cpted در برقراری امنیت نزدیک است. نتایج پژوهش انجام شده نشان می‌دهد که طرح احیا مرکز محله آخوند به لحاظ تامین امنیت بسیار ضعیف بوده و در اکثر موارد در تغایر با اصول cpted قرار دارد. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که اصل نظارت طبیعی که یکی از اصول رویکرد مذکور در برقراری امنیت است، به هیچ طریقی در بازطراحی محله در نظر گرفته نشده است. در انتهای مقاله راهکارهایی برای افزایش امنیت مرکزمحله ارائه شده است؛ که از میان آن‌ها می‌توان به قرارگیری کاربری‌های متناسب با فضای مرکزمحله، جاذب جمعیت، فعال در شب و مختلط در مرکزمحله و ... اشاره کرد.
کلیدواژه فضای شهری، مرکز محله، cpted ، امنیت
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده معماری و شهرسازی, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده معماری و شهرسازی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشکده معماری و شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی pianrem@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved