>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی  
   
نویسنده محمدی محمود ,شاهیوندی احمد ,محمدی شهرام
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:71 -82
چکیده    مراکز شهری در ایران نه­تنها از تحولات مدرنیته به دور نبوده‌اند بلکه بیشترین میزان تحولات و مسائل شهری را به خود دیده‌اند. امروزه محدوده مرکزی شهر زنجان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای از جمله تمرکز و اختلاط بی‌برنامه انواع کاربری‌ها، آلودگی صوتی و ازدحام جمعیت، کمبود فضاها و سرانه‌های خدمات عمومی و وجود ترافیک در ساختار فضایی _کالبدی خود مواجهه می‌باشد. وجود پیوندهای چند سویه بین قابلیت‌ها و محدودیت‌های محدوده مرکزی شهر زنجان با نگاهی به وضعیت ناخواسته موجود، اندیشه‌ای است که موانع بهبود وضعیت این محدوده به چالش می‌کشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. مشاهده و استفاده از پرسشنامه از روش‌های میدانی مورد استفاده می‌باشند. تعداد نمونه آماری مورد بررسی برای تکمیل پرسشنامه شامل 153 نفر از شهروندان زنجانی می‌گردد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مسائل و مشکلات ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکز شهر زنجان در ارتباط با امکان تحقق منافع حاصل از فرصت­های راهبردی مفهوم می­یابند. میزان تلاش مورد نیاز برای رفع هر کدام از مسائل و مشکلات با توجه به میزان پیچیدگی هر یک از مسائل و مشکلات می­باشد. با تحقق منافع حاصل از فرصت­های راهبردی محدوده مرکزی شهر زنجان به عنوان مکانی مطلوب که حداکثر توان­های خود را عرضه می­دارد، تولدی مجدد خواهد یافت. 
کلیدواژه تفکر راهبردی ,ساختار فضایی-کالبدی ,محدوده مرکزی ,شهر زنجان
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان, ایران, کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- دانشگاه هنر, کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- دانشگاه هنر اصفهان, ایران
پست الکترونیکی sh.mohamadi1984@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved