>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید  
   
نویسنده کریمی مشاور مهرداد ,حسینی علمداری آرش ,احمدی محمدآزاد
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:33 -42
چکیده    ابزارهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تلاش­هایی هستند که در سال­های اخیر در جهت بیان کمی و قابل اندازه­گیری کیفیت فضایی شده­اند و با وجود عدم بلوغ و تکامل، توسط محققان با دید ابزارهای آینده­ تحلیل فضا نگریسته می­شوند. این تحقیق با هدف آشنایی عملی با این ابزارها به بررسی بافت شهری سنندج به وسیله آنها می­پردازد. در این پژوهش منطقه­هایی از چهار بافت شهری متفاوت از شهر سنندج انتخاب شدند و پس از آماده­سازی در نرم­افزارها، با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. سپس نمودارها و آمارهای به دست آمده از این بافت­ها بررسی گردیده و با هم مقایسه شدند. تفسیر یافته­های تحلیل ایزوویست و گراف دید نشان می­دهد که بافت قدیم در عین اینکه بدون وجود نقشه­های شهرسازی مدرن به وجود آمده، با این حال مردم سازنده­ این بافت از نوعی استاندارد ذاتی و جمعی برای اندازه­ها استفاده کرده­اند. همچنین این بافت در میان چهار گونه بافت شهری سنندج، واجد بیشترین غنای بصری و تنوع آن است و تحلیل شاخص فضای همسایگی مخصوص، زیبایی ناشی از هارمونی و تعادل در این بافت را نشان می­دهد. در نهایت، نتایج به دست آمده درخصوص چهار گونه­ کلی بافت در شهر سنندج نشان می­دهد که شاخص­های آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تفاوت­ها و شباهت­های میان این بافت­ها را از نظر خصوصیات فضایی و کیفیت بصری، به خوبی آشکار می­کنند، بنابراین در تصمیم­گیری­های مربوط به طراحی شهری، توجه به نتایج استفاده از این ابزارها می­تواند به ارتقای کیفیت بصری بافت­های شهری کمک شایانی نماید.
کلیدواژه ایزوویست ,تحلیل گراف دید ,بافت شهری ,سنندج
آدرس دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده, دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران, عضو هیئت علمی مربی، کارشناسی ارشد معماری،, عضو هیئت علمی مربی، کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه سراسری ملایر , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه معماری، سنندج، ایران و آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، ایران , ایران
پست الکترونیکی mo.azad.ahmadi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved