>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌هایSWOT و ANP. نمونه موردی: کلانشهر تبریز *  
   
نویسنده عطاری گرگری مجید ,براتی ناصر
منبع مطالعات شهري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 8 - صفحه:59 -70
چکیده    راهبرد توسعه شهری، فرآیند تهیه چشم انداز توسعه بلندمدت یک شهر است که بر اساس آن برنامه‌‌های اجرایی در مقیاس کوتاه مدت و بلند مدت تهیه می شوند. دست یافتن به چشم اندازهای واقعی که مورد توافق عمومی قرار گرفته باشند، در این شیوه از برنامه‌ریزی شهری اولویت و ارجحیت یافته‌ است؛ زیرا تجربه نشان داده که موفق‌ترین اهداف و سیاست‌ها، در مرحله اجرا، آنهایی هستند که از طرف مردم، مدیریت شهری و دولت مرکزی در مورد آنها توافق و تفاهم وجود دارد. در واقع در اینجا سعی می‌شود برای دستیابی به اهداف کلان توسعه شهری، همه جناح‌ها و گروه‌های ذی‌نفع, ذی نفوذ, ذی مدخل, ذی ربط و ذی صلاح به نوعی گِرد هم آمده و برای آینده شهر تصمیم بگیرند، تصمیمی که در ادامه تبدیل به برنامه هاو طرح‌های اجرایی می شوند. تدوین راهبردهایی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهر تبریز بر پایه همین مبانی تیوریک و بر اساس مشارکت مردم به منظور رسیدن به چشم‌اندازهای برنامه توسعه‌ای تبریز1404 می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش‌های پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهایی مانند SPSS و Super Decisions بهره برده می‌شود. رتبه‌بندی راهبردها اولویت مداخله را در راستای ارتقای کیفیت زندگی در کلانشهر تبریز مشخص می‌کند . در نهایت روند این تحقیق می‌تواند به عنوان یک مدل برای استفاده در سایر کلانشهرها مطرح گردد. بر اساس نتایج حاصل شده، راهبرد استقرار مدیریت بحران شهری متخصص و کارآمد و کسب سطح بالایی از آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و در اولویت نخست راهبردهای کلانشهر تبریز قرار گرفته است.
کلیدواژه کلانشهر تبریز ,کیفیت زندگی ,رتبه‌بندی ,فرآیند تحلیل شبکه‌ای ,محله ,راهبرد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved