>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تاکید بر ابعاد زیبائی‌شناسی و زیست‌محیطی (نمونه‌ی‌‌ موردی: خیابان ولی‌عصر(عج)- شهر قشم)  
   
نویسنده خاک زند مهدی ,محمدی مریم ,جم فاطمه ,آقابزرگی کوروش
منبع مطالعات شهري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:15 -26
چکیده    تحولات چند دهه اخیر چه در مصالح و چه در تنوع سبک‌ها و چه به دلیل سرعت در ساخت­و­ساز موجب شد که ضرورت توجه به نما و نیز ساماندهی بدنه‌های شهری مورد توجه قرار گیرد. در این میان بررسی اهداف منظر شهری نشان می­دهد، اهداف زیبایی­شناسانه و زیست­محیطی، برای تحقق یک منظر شهری مطلوب، ضروری هستند. بنابراین بدنه شهری به ­عنوان مصداقی از منظر خرد شهری از این قاعده مستثنی نیست. هدف از پژوهش حاضر توجه به ویژگی­های خاص شهر قشم، با تاکید بر ابعاد زیبایی‌شناسی و زیست‌محیطی و شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه‌های شهری خیابان ولی­عصر (عج) در شهر قشم به ­عنوان شاخص­ترین خیابان این شهر می­باشد. پژوهش یاد شده به روش «تحلیلی _کاربردی» است و در حوزه­ مطالعات میدانی، «روش پیمایشی» با ابزار گردآوری داده به‌ صورت «مشاهده» و «پرسشنامه متخصصان و استفاده­کنندگان» می‌باشد که در قالب مطالعه‌ای کاربردی، به بررسی شاخص‌های پراکندگی داده‌های مورد بررسی می‌پردازد. یافته­ها در بعد زیبایی­شناسی از دیدگاه مردم و متخصصان نشان داده­است، شاخص‌های تناسبات، تمیزی، تعادل و نظم در بعد عینی و دلبستگی به مکان، با معنا بودن، آرامش، خوانایی و جذابیت در بعد ذهنی در اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار دارند. همچنین در بعد زیست­محیطی از دیدگاه متخصصان، شاخص­هایی همچون مقاومت مصالح در برابر رطوبت، فضای سبز به ­منظور ایجاد آسایش حرارتی، مصالح مقاوم در برابر دما و دیوار سبز و اکسیژن­ساز، برای طراحی بدنه­های شهری در اولویت قرار دارند. در نتیجه با توجه به شناخت اولویت­ها در ابعاد زیبایی­شناسی و زیست­محیطی می­توان یک منظر شهری مطلوب را پدید آورد.
کلیدواژه منظر شهری ,بدنه‌های شهری ,هویت ,ابعاد زیبایی‌شناسی ,ابعاد زیست‌محیطی ,شهر قشم
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه هنر تهران, دانشگاه هنر تهران, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
پست الکترونیکی kooroshaghabozorgi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved