>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در ارزیابی عملکرد سامانه‌ اتوبوس‌های تندرو (brt) با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر مشهد)  
   
نویسنده فرهاد حمید ,بذرافشان مقدم بهادر ,محتشمی تکتم
منبع مطالعات شهري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:87 -97
چکیده    یکی از اقدامات مهم پس از راه اندازی یک سیستم حمل ونقل نوین (همچون سامانه اتوبوس های تندرو) (brt)، ارزیابی آن جهت اطمینان از عملکرد مناسب سیستم می باشد. حمل ونقل، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت کلانشهر مشهد است. با وجود راه اندازی سامانه اتوبوس های تندرو در این شهر، به اعتقاد کارشناسان حوزه حمل ونقل، معیارهای کنونی در ارزیابی عملکرد در این شهر کافی نبوده و دارای کاستی هایی می باشند. از این رو، شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد این سامانه به ویژه با رویکرد توسعه پایدار ضرورت دارد. هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک چارچوب ارزیابی پس از اجرا (expost) بر پایه استفاده از روش های تصمیم گیری و محاسبه اوزان پارامترهای موثر در ارزیابی سامانه brt در شهر مشهد است. در این راستا ضمن تعیین معیارهای موثر در ارزیابی کارایی این سامانه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، به اولویت بندی شاخص های هر معیار براساس تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره در حوزه حمل ونقل و مدیریت شهری مشهد پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق، در بین معیارهای مورد بررسی، معیار منافع کاربران با شاخص های راحتی، صرفه جویی در هزینه، کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک وسیله نقلیه شخصی، کاهش محرومیت اجتماعی و تنوع در گزینه های حمل ونقلی، بالاترین اولویت را در ارزیابی کارایی brt کسب نموده و معیار محیطی (با وزن 0.377) در اولویت بعدی قرار گرفته است. در میان شاخص های این معیار، سلامت و ایمنی (با وزن0.437) و آلودگی هوا (0.305) از عواملی تعیین شد که سبب ارزیابی بهتر از کارایی این سیستم در شهر مشهد خواهد شد.
کلیدواژه سامانه‌ی اتوبوس تندرو (brt)، تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، حمل و نقل شهری، مشهد
آدرس دانشگاه تربت حیدریه, گروه مهندسی عمران و معماری, ایران, دانشگاه تربت حیدریه, گروه مهندسی عمران و معماری, ایران, دانشگاه تربت حیدریه, ایران
پست الکترونیکی t.mohtashami@profs.torbath.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved