>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:1


  tick  امکان‌سنجی کاربرد علف‌کش جدید کوئین‌کلوراک در کنترل علفهای هرز پیزور (Schoenoplectus Maritimus L) و سوروف (Echinochloa Crus-Galli L) در شالیزار - صفحه:17-29

  tick  بررسی تاثیر کود‌های آلی و زیستی در ذرت (Zea Mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف‌کش نیکوسولفورون - صفحه:55-71

  tick  بررسی توزیع یونی در بافت های مختلف ارقام گندم (.Triticum Aestivum L) با تحمل شوری متفاوت در شرایط تنش شوری - صفحه:1-16

  tick  تاثیر اتفن و روغن سویا بر زمان گل دهی دو رقم زردآلو - صفحه:31-42

  tick  تاثیر تنش شوری وقارچ میکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه ذرت‌ شیرین (Zea Mays Var. Saccharata) - صفحه:101-113

  tick  تاثیر سالیسیلیک اسید و براسینواستروئید در تعدیل اثرات تنش آبی در دو رقم گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:127-139

  tick  تاثیر نیتروژن و تراکم بوته بر ظرفیت فتوسنتزی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرت رقم Mv500 درکشت تابستانه - صفحه:87-99

  tick  تاثیر پوشش خوراکی پکتین همراه با اسانس مرکبات روی کیفیت میوه توت‌فرنگی در زمان انبارمانی و عمر قفسه‌ای - صفحه:43-54

  tick  جداسازی و تعیین برخی خصوصیات جهش‌یافته‌های حاصل از پرتو‌تابی با اشعه‌ی ماوراء بنفش در قارچ تکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus) - صفحه:73-85

  tick  کارایی انتخاب مستقیم و غیر مستقیم برای بهبود عملکرد دانه در گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) - صفحه:115-125
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved