>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل موضوعات نوظهور امنیتی مهاجرت در شهر مشهد  
   
نویسنده بابکی راد اعظم ,قرونه حسن
منبع امنيت پژوهي - 1396 - دوره : 16 - شماره : 58 - صفحه:37 -70
چکیده    در این پژوهش تلاش شده است با رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد آینده پ‍ژوهانه، موضوعات نوظهور امنیتی مهاجرت در شهر مشهد شناسایی و اولویت‌بندی شود. این تحلیل می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آتی مهاجرت شهر مشهد، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد تا به‌جای سیاست‌گذاری و اقدامات منفعلانه، با معطوف شدن به آینده و شناسایی موضوعات نوظهور، آمادگی، ظرفیت و قابلیت‌های کلیدی در مرتبۀ نخست در نیروی‌های امنیتی و انتظامی و در مرحلۀ بعد با همکاری سایر نهادها و سازمان‌های موثر در تامین امنیت، ایجاد گردد. روش منتخب این پژوهش حاصل ترکیب و توسعه روش ملیتور (2001) و شوارتز (1996) در تحلیل موضوعات نوظهور است و به لحاظ روش پژوهش، روش ترکیبی (متوالی-اکتشافی) است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ شانزده موضوع نوظهور در حوزۀ اجتماعی، یازده موضوع در حوزۀ اقتصادی، نه موضوع در حوزۀ فرهنگی، شانزده موضوع در حوزۀ سیاسی، شش موضوع در حوزۀ محیط‌زیست و ده موضوع در حوزۀ فنّاوری است که به‌صورت تهدیدها و فرصت‌ها طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شده‌اند برای مثال در حوزۀ اجتماعی اولویت اول، در بخش فرصت‌ها مربوط به «پوشش بحران جمعیتی ایران از طریق مهاجران»؛ هم‎چنین اولویت اول تهدیدها مربوط به «قانون‌گریزی مهاجران به علت تصویب قوانین ناکارآمد» است.
کلیدواژه موضوعات نوظهور ,امنیت ,مهاجرت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
پست الکترونیکی hassan.ghoronh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved