>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی  
   
نویسنده نعمتی شهروز ,افروز غلامعلی ,غباری بناب باقر ,شکوهی یکتا محسن ,به پژوه احمد
منبع پژوهش هاي كاربردي روان شناختي - 1395 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:103 -113
  
کلیدواژه رضایت زناشویی، مولفه های بخشایش گری، مادران کودکان نارسایی های رشدی و هوشی
آدرس دانشگاه تبریز, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved