>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم - صفحه:81-104

  tick  ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (Mbct) بر تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد - صفحه:127-140

  tick  انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بینفردی در کودکان 4 تا 6 سال - صفحه:141-152

  tick  بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان - صفحه:69-80

  tick  بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با استفاده از شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:153-165

  tick  تاثیر گروه درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی افراد دچار آسیب مغزی - صفحه:105-126

  tick  طراحی برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت های ارتباطی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا - صفحه:17-32

  tick  طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک والد با مشکلات هیجانی و رفتاری - صفحه:49-67

  tick  فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت کوشی - صفحه:1-16

  tick  ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی شیفتگی مرتبط با کار ( Wolf) - صفحه:33-48
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved