>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی شاخص‌ های پایداری زیست‌ محیطی با تاکید بر آلودگی هوا و آلاینده‌ های صنعتی، مطالعه موردی: کلان ‌شهر اهواز  
   
نویسنده فیروزی محمدعلی ,محمدی ده‌چشمه مصطفی ,سعیدی جعفر
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1396 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:13 -28
چکیده    ارزیابی پایداری زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین ابزارها در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه پایدار است که توجه به آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی می‌باشد. هدف تحقیق، ارزیابی شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی کلان‌شهر اهواز با تاکید بر شاخص‌های آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی است. برای دستیابی به هدف مذکور، شاخص‌ها در چارچوب مدل وزنیahp وزن‌دهی گردیدند و برای تحلیل مکانی فضایی داده‌ها، از نرم‌افزار gis، استفاده شده است. شاخص‌های این تحقیق برای ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری، با تاکید بر دو شاخص آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی بررسی گردید. یافته‌های تحقیق، بیانگر آن است که شهر اهواز، بر اساس شاخص آلودگی هوا، در شرایط زیست‌محیطی ناپایداری قرار، دارد، به ‌طوری که منطقه یک با ضریب اثر (326/0)، بالاترین ارزش وزنی و منطقه دو، با وزن (033/0)، دارای کم‌ترین میزان آلودگی نسبت به سایر مناطق است. همچنین زیر شاخص طوفان‌های گرد و غبار هم به ‌صورت کلی مناطق شهر، اهواز، را، تحت تاثیر قرار می‌دهد. ارزیابی حاصل از آلودگی صنعتی نیز نشان می‌دهد که منطقه هشت شهری بالاترین میزان آلودگی را با ضریب اثر (331/0)، را، دارد و منطقه یک با ضریب اثر (024/0)، کم‌ترین میزان آلودگی صنعتی را در بین مناطق شهری دارد.
کلیدواژه توسعه پایدار، پایداری زیست ‌محیطی، آلودگی هوا، آلاینده ‌های صنعتی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی j.saeedi@mailfa.org
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved