>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توان‌مندی انرژی باد در ایستگاه‌های شاخص استان آذربایجان غربی به منظور تولید برق بادی  
   
نویسنده حیدری حسن ,حلاج لیلا
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:149 -168
چکیده    کشور ایران در سایه موقعیت جغرافیایی‌اش در تمامی فصول سال تحت تاثیر سیستم‌های مختلف آب و هوایی قرار دارد.این سیستم‌ها تاثیرات زیادی در اقلیم ایران دارد. یکی از این سیستم‌های تاثیرگذار، بادهای غربی هستند که از قسمت غرب وارد ایران می‌شوند و در فصل زمستان به تدریج تمام گستره ایران را فرا می‌گیرند. با توجه به این‌که استان آذربایجان غربی نیز در محل ورود بادهای غربی به ایران قرار دارد، از این بادهای غربی بی نصیب نمی‌ماند. لذا با توجه به موارد فوق، در پژوهش حاضر، به ارزیابی انرژی پتانسیل باد استان آذربایجان غربی و استفاده از آن برای تولید برق بادی پرداخته شده است. در این مطالعه، از آمار20ساله(2007-1988)داده‌های3 ساعته باد ایستگاه‌های شاخص استان(ارومیه، سردشت، تکاب، ماکو)استفاده گردیده است. یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که نواحی جنوبی استان نسبت به نواحی شمال استان دارای پتانسیل انرژی باد زیادی می‌باشد ودر بیشتر زمانهای سال دارای توان تولید برق بادی می‌باشد. اولین منطقه بادخیز در استان آذربایجان غربی،ایستگاه سردشت می‌باشد که دارای میانگین سالانه باد45/6متربرثانیه می‌باشد و با بزرگترین مناطق بادخیز کشورمانند منجیل وسیستان در یک سطح می‌باشد. بادهای این منطقه(سردشت) در تمام طول سال دارای وزیدن می‌باشد.اوج وزش بادهای دارای سرعت در آن در ساعات ظهر (09-12-15) می‌باشد. این ایستگاه دارای فرکانس بادهای شدیدی می‌باشد که برای استفاده از انرژی برق بادی در مقیاس بزرگ دارای اهمیت فراوانی می‌باشد.بعد از ایستگاه سردشت،ایستگاه تکاب دارای وزش بادهای دارای سرعت می‌باشد به طوری که میانگین سالانه سرعت باد در آن حدود77/3متربرثانیه می‌باشد ولی درصد وزش بادهای دارای سرعت خیلی زیاد نیست.به همین خاطر در مقیاس کوچک ودر ساعات معینی از سال برای استفاده از انرژی برق بادی مناسب می‌باشد.ایستگاه‌های ارومیه وماکو تقریباً دارای میانگین سرعت وزش باد سالانه مشابهی می‌باشند که به ترتیب دارای32/3 و30/3 متربرثانیه می‌باشند که باز هم در مقیاس کوچک و در ساعات مختلف سال برای استفاده از انرژی برق بادی مناسب می‌باشند.
کلیدواژه انرژی باد ,آذربایجان غربی ,برق بادی
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی hallaj.climate89@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved