>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش شوراهای اسلامی در توسعه و عمران روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهریار)  
   
نویسنده آرمون رخساره ,بحیرایی حمید ,لطیفه ناهید ,فرجی راد خدر ,رضایی محمدرضا ,جاویدنیا جاوید
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:147 -155
چکیده    عمران و توسعه همواره به عنوان دغدغه های اساسی هر کشور به شمار می آیند. اصل تمرکززدایی و برنامه ریزی از پایین به بالا، مشارکت و واگذاری امور مردم به آنان، همواره به عنوان یک رویکرد توسعه روستایی مورد تایید برنامه ریزان و نیز مسیولان نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. وجود شوراهای اسلامی در روستاها به عنوان یک نهاد مردمی در مدیریت نوین به عنوان حلقه اتصال میان مردم و ارگان های دولتی محسوب گردیده و می تواند نقش مهمی در توسعه و عمران روستایی داشته باشد. از مهم ترین عملکردهای شوراهای اسلامی، توجه به نیازهای اساسی مردم و خواسته های محلی، تحت عنوان برنامه-ریزی محلی می باشد. تحقیق حاضر در محدوده جغرافیایی روستاهای بخش مرکزی شهریار انجام گردیده که دیدگاه های مردم و اعضای شوراها در رابطه با عملکرد شوراهای اسلامی از طریق پرسشنامه و مصاحبه، اخذ و جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که شوراها در افزایش فعالیت های عمرانی و حل مسایل روستاهای این بخش، از نقش و جایگاه مطلوبی برخوردار بوده اند.
کلیدواژه عمران روستایی ,توسعه روستایی ,عملکرد شوراهای اسلامی ,برنامه ریزی محلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه ریج آمستردام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved