>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی منطق فازی در تعیین مناسب‌ترین مکان جهت احداث بیمارستان با روشAhp (مطالعه موردی شهر سمنان)  
   
نویسنده دریاباری جمال الدین ,علیپور ایمان
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1389 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:25 -34
چکیده    تعیین مکان استقرار مراکز خدماتی از جمله مسایل مطرح در جوامع امروزی است که کاهش هزینه و زمان قابل توجهی را در پی داشته است به همین علت این بررسی یکی از مهم ترین بخش های پروژه های اجرایی به شمار می رود. یکی از این مراکز خدماتی بیمارستان ها هستند که با توجه به نقش بسیار حساس آن ها در بحران های ناشی از حوادث غیر مترقبه و همچنین کاهش قابل توجه مرگ و میر ضرورت مکان یابی صحیح این مراکز بیشتر آشکار می گردد. در این مقاله هدف تعیین مناسب ترین مکان به منظور احداث یک بیمارستان است و برای نیل به این هدف از قابلیت های سیستم های اطلاعات مکانیgis استفاده گردید به همین منظور پارامترهای موثر بر تعیین مکان استقرار این مرکز درمانی که نوع آن با توجه به منطقه مورد مطالعه تعیین خواهد شد شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند دادهای مورد نیاز از نقشه-های 2500/1سازمان نقشه برداری استخراج گردید در مرحله بعد روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp)به منظور وزن دهی به معیارهای موثر در مکان یابی اتخاذ و سپس با تعیین مساحت مورد نیاز این مرکز درمانی از نوع بیمارستان های عمومی تشخیص داده شد در نهایت با استفاده از روش های مختلف ترکیب لایه ها (بولین وفازی) معیارها ترکیب و مناسب ترین روش به منظور احداث بیمارستان عمومی روش فازی شناخته شد.
کلیدواژه منطق فازی ,مکان گزینی درمانی ,Gis ,Fuzzy Logic ,Therapy Switching Places
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved