>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل مدیریتی طرح‌های آبخیزداری اجرا شده در حوزه کهورستان با توجه به شرایط خشکسالی  
   
نویسنده نوحه گر احمد ,محمودآبادی سعیده ,خورانی اسدالله
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:61 -68
چکیده    هدف از این مطالعه بررسی مدیریت اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه کهورستان به توجه به شرایط خشکسالیمی‌باشد. حوزه کهورستان با مساحتی بالغ بر45/17144هکتار در شمال غرب بندرعباس در استان هرمزگان واقع شده است که جز مناطق با اقلیم خشک محسوب می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر این منطقه دچار خشکسالی مستمر و شدیدی شده است که باعث کاهش سطح زیرکشت، سطح آب زیرزمینی و. . . شده است. به منظور بررسی وضعیت خشکسالی داده‌های بارش ماهیانه پنج ایستگاه در حوزه و مجاور مرز آن و شاخص خشکسالیpniدر دوره آماری25ساله(1388-1364)مورد استفاده قرار گرفت. نمودارهای مورد نیاز برای تحلیل روابط بین خشکسالی، نوع، اعتبار و حجم طرح‌های آبخیزداری انجام شده در این حوزه توسط نرم افزار excel طراحی شده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به افزایش شدت و تداوم بیشتر دوره‌های خشکسالی در سال‌های اخیر باز هم نوع طرح‌های اجرا شده نسبت به سال‌های اولیه دوره آماری تغییری نیافته است و از روش‌های اجرا شده در این منطقه، کم‌ترین درصد(76/4%)طرح‌های اجرایی را طرح‌های مقابله با خشکسالی به خود اختصاص داده است. طرح‌های اجرا شده فقط برای دوره‌های خشکسالی کوتاه‌مدت و رفع بحران خشکسالی اثرگذار می‌باشد اما در دوره‌های خشکسالی طولانی مدت اثرگذار نمی‌باشد و باید برای رفع کمبود آب از راهکارهای بلندمدت مقابله با خشکسالی استفاده کرد به گونه‌ای که برنامه‌ریزی خشکسالی به سمت و سوی مدیریت ریسک سوق پیدا کند.
کلیدواژه خشکسالی ,شاخص Pni ,طرح‌های آبخیزداری ,Drought Index ,Pni ,Watershed Management Plans
آدرس دانشگاه هرمزگان, دانشیار گروه آبخیزداری , ایران, پردیس دانشگاهی قشم, دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری , ایران, دانشگاه هرمزگان, استادیار گروه آبخیزداری , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved