>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه‌ی پایدار کاشان در گرو منابع آب منطقه‌ی خشک و کویری  
   
نویسنده فلاح تبار نصرالله ,بحیرایی حمید
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:215 -228
چکیده    ایران اسلامی در جنوب غربی قاره‌ی آسیا و در قلمرو کمر بند بیابانی نیمکره شمالی واقع شده است و همین موقعیت سبب گردیده، بخش گسترده ای از کشور ما تحت تاثیر اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گیرد و ایران را با کمبود آب رو به رو سازد. به ویژه این که در چاله‌های مرکزی و دشت لوت با ریزش50 میلیمتر باران سالانه، وضعیت زندگی را در مناطق حاشیه‌ی کویر، بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است. بخش‌های جنوبی و مرکزی و حاشیه‌ی کویر ایران از جمله کاشان، با کمبود شدید باران مواجه‌اند و روز به روز منابع آب به خصوص آب‌های زیر زمینی کاهش می‌‌یابد. متوسط بارندگی سالانه‌ی کاشان 116 میلیمتر و تبخیر و تعرق نیز زیاد است و از طرفی، حدود 25 میلیون هکتار اراضی ایران جزو اراضی شور طبقه بندی گردیده که منطقه‌ی کاشان را نیز در بر می‌گیرد، لذا شوری خاک و شرایط خشک منطقه‌ی کاشان و حفر بی رویه‌ی چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منابع آب شیرین را در معرض شور شدن قرار داده است. از حدود سال‌های هشتصد قبل از میلاد، ایرانیان با استفاده از فن و تخصص حفر قنات، از آب‌های زیر زمینی بهترین و بیشترین بهره را برده اند. به همین جهت، در دشت کاشان نیز قنات‌های زیادی وجود داشته که به علت خشکسالی‌های پی در پی و بادهای کویری و زلزله‌ها، اکثر آنها از بین رفته است. در سال 1360 قنات‌های مزبور به 62 رشته و در سال‌های اخیر به 46 رشته قنات رسیده که هشداری برای برنامه ریزان این شهر کهن و کویری است. در کنار منابع آب موصوف، چشمه‌ی سلیمانیه‌ی فین و چشمه‌ی نابر و چشمه‌ی سارجوره‌ی بزرگ و کوچک، سبب پایداری شهر کاشان در یک طبیعت خشن و سرسخت گردیده است. لیکن، خشکسالی‌های چند سال گذشته تا به حال و عدم بهره برداری اصولی از آب‌ها، موجب خشک شدن بیشتر قنات‌ها گردیده است. لذا کاشان با شرایط خشکی فیزیکی شدید، در معرض خطر قرار گرفته و با بحران شدید آب مواجه است که در این مقاله به آن پرداخته می‌‌شود.
کلیدواژه کاشان ,خشک و نیمه خشک ,آب ,بحران آب ,توسعه‌ی پایدار ,Kashan ,Dry ,Water ,Water Crisis ,Sustainable Development
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved