>
Fa   |   Ar   |   En
   موقعیت ژیوپلیتیکی ایران و زمین- امنیت نفت و گاز  
   
نویسنده بیگی حسن ,محرابی علیرضا ,اصولی علی
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:235 -253
چکیده    کشور ایران با توجه به موقعیت خاص قرارگیری‌اش، همواره از دو جهت در معرض تهدید قرار داشته است. از سویی به دلیل قرارگیری در یکی از حادثه خیزترین مناطق جهان همواره در معرض تهدیدات طبیعی قرار دارد. از سویی دیگر به دلیل موقعیت ژیوپلیتیک ویژه نظیر قرارگیری در یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی جهان، وجود ذخایر عمده انرژی، وجود منابع انسانی و... همواره در معرض تهدیدات نظامی اقوام یا کشورهای دیگر قرار داشته است و تهدیدات انسان ساخت همواره پیش روی این کشور بوده است. هریک از این تهدیدات در صورت بروز می توانند خسارات جبران ناپذیری را از جهت منابع مالی، انسانی و... به همراه داشته باشند. با توجه به ساختار ژیوپلتیک کشور، صنعت نفت ایران یکی از بزرگترین و گسترده ترین موقعیت های خاص و استراتژیک مخاطره انگیزه کشور می باشد. این مقاله که با روش تحقیق توصیفی –تحلیلی تهیه شده است به بررسی ویژگی‌های ژیوپلیتیکی ایران در منطقه و جهان و تاثیر آن بر صنعت نفت و گاز می پردازد
کلیدواژه ژیوپلیتیک ,صنعت نفت و گاز ,زمین-امنیت ,خلیج فارس ,ایران ,Geopolitics ,Oil And Gas Industry ,Earth-Security ,Persian Gulf ,Iran
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, رییس و عضو هییت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی a.osuli@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved