>
Fa   |   Ar   |   En
   بررس فرایند پدافند غیرعامل در دوره‌های مختلف شهرنشینی در ایران  
   
نویسنده اذانی مهری ,طهماسبی‌زاده فرشاد
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:7 -25
چکیده    تاریخ زندگی بشر همواره با تهدیداتی روبرو بوده است که دست ساخته‌ها، سرمایه‌های معنوی و حتی جان او را به مخاطره می‌اندازد. از این منظر تلاش آدمیان برای بقا آنها را ناگزیر به تجهیز در برابر تهدیدات و خطرات می‌کرده است. انسان‌های اولیه با پناه بردن به غارها پی به اهمیت تجمع خود در کاهش این تهدیدات و خطرات برده و با افزایش جمعیت آنها و کمبوده فضای غارها شهرها را بنا کردند.بااحداث شهرها در طول تاریخ متناسب با ابزار‌های جنگی و شیوه‌های مختلف جنگی از روش‌های مختلفی به منظور دفاع و کاهش خسارات جنگی در شهر بکار می‌برده‌اند. که ایجاد دژها، دیوارها، گودال‌ها، آبگیرها و... در دوره‌های پیشین و استفاده‌از پناهگاه‌ها،طرح و سیاست‌هاو... در دوره‌های کنونی متناسب با نوع خطر از نمونه‌های آن می‌باشد. از زمان آغاز شهرنشینی، طراحی به منظر امنیت انسان‌ها با پدافند عامل و غیر عامل همراه بوده است که با تغییر ایزار جنگی شیوه‌های آن نیز تغییر می‌کرده است. بنابراین ضرورت دارد تا این فرایند در شهرهای کنونی نیز قطع نشده و متناسب با تهدید و خطرها به آن توجه گردد. هدف از این پژوهشبررسی فرایند پدافند غیرعامل در طول دوره‌های مختلف شهرنشینی در ایران می‌باشد و از نظر روش‌شناسی بر اساس هدف بنیادی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی می‌باشد و جمع‌آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی بوده است. از نتایج آن می‌توان به تغییر شیوه‌های پدافند عامل و غیر عامل در طول دوره‌های مختلف شهرنشینی، پدافند به عنوان یک فرایند در طول تاریخ، تاثیر پدافند در ساختار شهرها، دفاع و امنیت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری شهرها و... اشاره کرد.
کلیدواژه پدافند ,پدافند عامل ,پدافند غیرعامل ,دوره‌های شهرنشینی ,Defense ,Defense Platforms ,Passive Defense ,Periods Of Urbanization
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, استادیارگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved