>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین نقش مشارکت شهروندان در دستیابی به الگوی شهر سالم در ایران نمونه موردی: شهر مرودشت  
   
نویسنده اقتصادی نهال ,صداقت جهرمی سعید
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:29 -53
چکیده    یکی از مفاهیم اصلی در توسعه پایدار و تحقق آن، مشارکت مردمی است. مدیران و برنامه‌ریزان شهری در کشورهای پیشرفته جهان همواره سعی می‌کنند با جلب مشارکت‌های مردمی به اهداف خود از طراحی تا اجراو کنترل طرح‌ها و برنامه‌ها به بهترین نحو ممکن نایل آیند. اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور زندگی اجتماعی خود، لزوم انطباق طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با نیازها و خواست‌های مردم را برجسته می‌کند. در کشورهای در حال توسعه هنوز نقش شهروندان در برنامه‌ریزی‌های شهری سمبلیک و نمادین است. این مقاله نیز در راستای همین هدف به بررسی عوامل مهم در زمینه مشارکت شهروندان می‌پردازد و در این راستا ابتداضمن تبیین نقش مشارکت در توسعه پایدار شهری و دستیابی به یک شهر سالم به تعریف مشارکت از دیدگاه اندیشمندان و مکاتب محتلف پرداخته شرایط عمده تحقق، همچنین محدودیت‌ها و موانع مشارکت در ایران به چالش کشیده می‌شود در پایان به منظور افزایش غنای بحث با توجه به داده‌های اماری و پرسشنامه‌ای به تبیین اهمیت نقش مشارکت شهروندان در تحقق طرح‌های توسعه شهر سالم پرداخته شده و سعی شده با شناسایی برخی عوامل مهم، مسیولین شهری را برای تقویت این امر تشویق نماید.
کلیدواژه توسعه پایدار ,شهر سالم ,مشارکت موثر ,شاخص‌های شهر سالم
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved