>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه دو شهر اردبیل  
   
نویسنده محمدی چنور ,نظم فر حسین ,محمدی سعدی
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1397 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:27 -40
چکیده    هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات منطقه دو شهر اردبیل می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه ساکنین محله‌های یازده‌گانه منطقه دو شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. در تحقیق حاضر شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی برای سنجش کیفیت زندگی شهری استخراج و به کمک روش سرانه‌سازی و روش وزن‌دهی آنتروپی شانون به عنوان شاخص‌های تحقیق در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ویکور انجام یافت. طبق نتایج مطالعه در بین محله‌های یازده‌گانه شهر اردبیل از نظر توزیع فضایی کیفیت زندگی اختلاف قابل توجه وجود دارد، به‌طوری‌که محله سه برخوردارترین و محله نه محروم‌ترین محله‌ها بودند.
کلیدواژه توزیع فضایی، کیفیت زندگی، مدل ویکور، شهر اردبیل
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, گروه جغرافیا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved