>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از Gis، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز  
   
نویسنده پرویزیان علیرضا ,امان پور سعید ,احمدی هاجر ,حاجی پور نازنین
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1397 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:41 -56
چکیده    هدف مطالعه حاضر آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از نرم افزار gis، در منطقه3 اهواز می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت توصیفی-تحلیلی و بوده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع در دسترس گردآوری گردید و  پس از استخراج شاخص‌ها، وزن شاخص‌ها با استفاده از مدل چند متغیره (fahp) به‌دست آمدند. تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار gis صورت پذیرفت. نتایج به‌دست آمده، نشان داد، مدارس مقطع ابتدایی منطقه 3 شهر اهواز از نظر توزیع فضایی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند. از بین دبستان‌های منطقه سه؛ از مجموع مدارس 2 مدرسه با 6.25 درصد در طیف نامناسب،  16 مدرسه با 50 درصد در وضعیت متوسط، 13 مدرسه با 40.62 درصد در شرایط مناسب و فقط یک مدرسه با 3.13 درصد در وضعیت کاملا مناسب از نظر فضایی مکانی قرار داشتند.  بنابراین نتیجه گیری می‌شود که مدارس مقطع ابتدایی منطقه سه شهر اهواز از نظر توزیع فضایی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند.
کلیدواژه آسیب‌شناسی، پراکنش فضایی، مدارس ابتدائی، منطقه 3 اهواز
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved