>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک های شهری مطالعه موردی: بوستان خلیج فارس فولادشهر  
   
نویسنده شیرانی سرمازه نازنین ,سبزقبائی غلامرضا ,شیرانی نرگس ,دشتی سولماز
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:61 -72
چکیده    در این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان خلیج‌فارس فولادشهر به‌عنوان یکی از پارک‌های شهری موردبررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش iucnو شناسایی  نقاط ضعف و قوت آن به‌عنوان راهکاری جهت بهبود مدیریت آن، می‌باشد. داده‌های لازم از طریق بازدید میدانی، پرسشنامه، آمار اقلیمی ایستگاه هواشناسی زرین‌شهر و نیز نظر کارشناسان جمع‌آوری گردید.نتایج حاصل از به‌کارگیری دستورالعمل  iucnنشان داد که بوستان خلیج‌فارس با مساحت 93000 مترمربع دارای ظرفیت‌ برد فیزیکی 325872 نفر، ظرفیت ‌برد واقعی 78183 نفر و ظرفیت ‌برد موثر 39091 نفر در سال می باشد. هم‌چنین ظرفیت برد خدماتی پارک بیش از ظرفیت برد مدیریتی آن بوده است، لذا پیشنهاد می‌گردد پیش از طراحی و اجرای زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری در پارک های شهری، ابتدا اقدام به برآورد ظرفیت ‌برد ﻣﺆﺛﺮ نموده و طراحی و به‌کارگیری امکانات، بر اساس اصول و متناسب با ظرفیت‌ برد اجرا گردد.
کلیدواژه پارک های شهری، ظرفیت برد، گردشگری، فولادشهر، بوستان خلیج‌فارس
آدرس دانشگاه محیط‌ زیست کرج, ایران, دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه محیط زیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved