>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت Cng با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی عملگرهای فازی و تحلیل‌های فضایی Gis، پژوهش موردی: منطقه 7 شهر مشهد  
   
نویسنده علوی علی ,معززبرآبادی محدثه ,دیوسالار اسدالله ,جعفری بهبود
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1395 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:9 -18
چکیده    دستیابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی در سطح شهرها یکی از اهداف اصلی دولت ها می‌باشد. منطقه 7 شهرداری مشهد با جمعیتی حدود 220000 نفر و با مساحت محدوده 5200 هکتار یکی از پرترددترین مناطق شهری مشهد است. شبکه جایگاه‌های سوخت cng از اجزای اصلی شبکه خدمات شهری است که به عنوان تامین کننده سوخت بخش حمل و نقل درون شهری عمل نموده است که از لحاظ ملاحظات ترافیکی، شهرسازی و ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت می‌باشد. هدف از این تحقیق مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت cng منطقه 7 شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق از روش‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، و منطق فازی استفاده شده ‌است. برای پیاده‌سازی عملگر فازی در محیط gis، ابتدا معیارهای تاثیرگذار در مکان‌یابی استخراج و وارد محیط gis شد، این شاخص‌ها عبارتند از: دسترسی به معابر اصلی درجه یک، مراکز با تراکم جمعیتی بالا، فضای سبز، کاربری‌های تجاری و فاصله از کاربری مسکونی، کاربری آموزشی و فاصله از ایستگاه‌های موجود. در مرحله بعد مقدار عضویت فازی برای هر یک از پارامترها (فازی سازی) مشخص شد. سپس لایه‌های وزن دار شده روی هم گذاشته ‌شد و در نهایت مناسب‌ترین پهنه در نقشه نهایی نشان داده‌ شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که محدوده جنوبی و جنوب شرقی منطقه فاقد جایگاه سوخت می‌باشد و برای احداث جایگاه‌های جدید این مناطق در اولویت قرار دارند.
کلیدواژه مکان‌یابی، جایگاه سوخت Cng، منطق فازی، منطقه 7 مشهد
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved