>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرِ دمای زیر لایه و بازپُخت بر خواصِّ ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازکِ سِلِنیدِ روی رشد داده شده به روشِ تجزیۀ گرمایی افشانه‌ای  
   
نویسنده ثابتی مونس ,قاضی محمد ابراهیم ,ایزدی فرد مرتضی
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:31 -37
  
کلیدواژه سلنید روی؛ لایۀ نازک؛ افشانۀ ‌داغ.
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved