>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر ضخامت لایه‌های نازک Zno تهیه شده به روش اسپری بر روند رشد و خواص ساختاری و اپتیکی آن  
   
نویسنده طاهری امامه ,مرتضی علی عبدالله
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:19 -32
چکیده    در این پژوهش، لایه های نازک اکسید روی با ضخامت های متفاوت بین 46 تا 317 نانومتر بر روی زیرلایه شیشه به روش اسپری لایه نشانی شده اند. موفولوژی و میزان زبری سطح لایه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) و میکروسکوپ نیروی اتمی (afm) اندازه‌گیری شده اند. تصاویر afm و sem لایه‌ها نشان می‌دهند که در روند رشد و زبری لایه‌ها با افزایش ضخامت، دو حالت متفاوت رشد مشاهده می شود. نخست با افزایش ضخامت، زبری کاهش یافته و یک حالت رشد افقی که در آن زیرلایه در روند رشد نقش بیش‌تری را از خود بروز داده، و با افزایش بیشتر ضخامت، تغییری به حالت رشد عمودی می شود که زبری مجدداً افزایش می‌یابد و نشانگر نقش خود لایه در روند رشد می‌ باشد. خواص اپتیکی لایه‌ها از جمله ضریب عبورt ، گاف انرژی eg و ضریب شکست که به صورت تابعی از ضخامت ، مورد آنالیز قرار گرفتند. آنالیز داده های اپتیکی نشان می دهند که با افزایش ضخامت لایه‌ها گاف انرژی و طیف عبوری کاهش می‌یابد و میانگین طیف عبوری در محدوده ی طول موج های مریی بالاتر از %80 می باشد. نتایج ما نشان می دهد که با کنترل زمان لایه نشانی و بقیه پارامترها می‌توانیم نحوه رشد لایه وزبری سطح را برای مقاصد تجربی کنترل کنیم.
کلیدواژه لایه های نازک Zno ,زبری ,ضخامت ,خواص اپتیکی ,روند رشد و ساختار
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشیار فیزیک, ایران
پست الکترونیکی amortezaali@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved