>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی چگونگی پراکنش و غلظت عناصرکروم و مولیبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مبارکه (استان اصفهان)  
   
نویسنده نوروزی سوسن ,اردستانی مجتبی ,غضبان فریدون ,خسروتهرانی خسرو
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1389 - دوره : 23 - شماره : 3 - صفحه:1 -12
چکیده    در شهرستان مبارکه فعالیت های صنعتی به عنوان اصلی ترین عامل تخریب احتمالی محیط زیست ،اثرات چشمگیری در منطقه بر جای می گذارند که یکی از آنها مجتمع فولاد مبارکه است . هدف اصلی ازاین تحقیق، مطالعه و ارزیابی وسعت پراکنش و میزان عناصر کروم و مولیبدن در خاک ،آب و هوا در محدوده این شهرستان است ،که تلاش گردیده اثرات زیست محیطی احداث مجتمع بر مناطق مجاور با بهره گیری از مطالعات ژیوشیمیایی رسوبات و رسوب شناسی منطقه و نمونه برداری موردی از آب و هوامورد بررسی قرارگیرد. با استفاده از نتایج آنالیز نمونه های برداشته شده با روش های aas,icp و رسم نقشه های پراکندگی کروم و مولیبدن با نرم افزار surfer میزان تاثیر گذاری مجتمع بر مناطق مجاور مشخص گردیده و در نهایت با مد نظر قرار دادن استانداردهای جهانی و مقایسه آنها با حد طبیعی محدوده های حاوی آلاینده ها مشخص گردید. در پایان به ارایه برخی ازروش های موثر در کنترل پخش آلاینده های زیست محیطی در منطقه اشاره شد.
کلیدواژه محیط ,آلودگی ,ژیوشیمی ,خاک ,کروم ,مولیبدن ,صنعت ,فلزات سنگین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکترای واحد تحقیقات, ایران, تهران:استادیار, استادیار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, استاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, استاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved