>
Fa   |   Ar   |   En
   جداسازی اورتونیترو تولوین از مخلوط ایزومرهای منونیتروتولوین با روش‌های تقطیر و بلور شدن  
   
نویسنده سمنانی رهبر مجتبی ,آقامحمدی زهرا
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1389 - دوره : 23 - شماره : 3 - صفحه:28 -40
چکیده    در فرآیند منو نیترودار شدن تولوین، ایزومرهای منونیتروتولوین تولید می‌شوند که از میان آنها اورتو و پارانیتروتولوین دارای اهمیت صنعتی بسیار می‌باشند. به همین دلیل جداسازی آنها از مخلوط ایزومرهای منونیتروتولوین از مباحث مورد توجه است. در این تحقیق جداسازی اورتونیتروتولوین از مخلوط ایزومرهای منونیتروتولوین با روشهای تقطیر در خلا و بلور شدن بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان می‌دهند که تقطیر فرآیند مناسبتری برای این جداسازی است و می‌تواند اورتونیتروتولوین را با درصد بالایی (95%) از مخلوط جدا کند. با وجود کارآیی فرآیند تقطیر در جداسازی اورتو نیتروتولوین باید در مورد کنترل دما در این فرآیند دقت بسیاری اعمال نمود زیرا افزایش کنترل نشده دما می‌تواند منجر به تخریب ایزومرها شود.
کلیدواژه بلور شدن ,تقطیر ,منونیتروتولوین ,ایزومر ,جداسازی
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانشیار, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved