>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه گیری ظرفیت الکتریکی لایه دوگانه در سطح الکترود قطره ای جیوه  
   
نویسنده سردشتی علیرضا
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1389 - دوره : 23 - شماره : 3 - صفحه:41 -45
چکیده    در این تحقیق ظرفیت الکتریکی لایه دوگانه ( الکترود- الکترولیت ) سطح الکترود قطره ای جیوه در تماس با محلول آبی h2so4 m 5/0 اندازه گیری شده است.سیستم پلاتین/الکترولیت/جیوه یک سلول ظرفیتی جدیدی است که دارای یک هدایت استثنایی با مقاومت مناسب، بطوری که می تواند ظرفیتهای هرز برقرار شده را بطور جداگانه محدود کند، بکاربرده شده است. برای اینکه این اثر را به حداقل برسانیم می باید یک تکنیک مناسب را در فرکانس پایین (حدود 1000 هرتز) و در دمای 25 درجه سانتیگراد برای الکترولیتهای 05/0 مولار و در صورت امکان 005/0 مولار بکار برد. ارزشهای بدست آمده نسبت به پتانسیل الکترود کالومل را به ترتیب نشان می‌دهند که پتانسیل اتصال مربوط به محلولهای 05/0 مولار و 005/0 مولار پتا سیم کلرید نمی توانند خطای زیادی ایجاد کنند.
کلیدواژه لایه دوگانه Hg/H2so4 ,ظرفیت الکتریکی ,امپدانس
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, استادیار, ایران
پست الکترونیکی sardasht@hamoon.usb.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved