>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه X در آرایش‌های مربعی و مثلثی  
   
نویسنده سویزی مهدی ,جعفری پویا محمد ,علیان نژادی مریم
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1397 - دوره : 8 - شماره : 14 - صفحه:21 -32
چکیده    پراش اشعه x نقش موثری در شناسایی بلورها، ویروس‌ها از جمله ویروس آنفولانزا، عوامل ذره‌بینی در علوم زیستی و ... دارد، بنابراین در این مقاله پراش اشعه x شبیه‌سازی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از تابع گرین و با نوشتن برنامه به زبان فرترن انجام شده است. برای شبیه‌سازی، طرح معادل‌سازی ساختار بلور با روزنه‌های دایروی پیشنهاد شده و شدت موج پراش یافته از آرایش‌های مربعی و مثلثی از روزنه‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. در این روش روزنه‌ها در واقع نقش هسته اتم‌های بلور را بازی می‌کنند و طرح پراش اشعه ایکس با عبور امواج الکترومغناطیسی از این روزنه‌ها شبیه سازی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح کلی پراش از تعداد اتم‌های بلور مستقل بوده و بنابراین می‌تواند مانند اثر انگشت برای بررسی انواع شبکه‌های بلور به کار رود. همچنین افزایش ابعاد اتم‌ها منجر به افزایش شدت در طرح پراش می‌شود و افزایش ثابت شبکه نیز باعث کاهش واگرایی و ظهور مرتبه‌های بالاتر در طرح پراش می‌شود.
کلیدواژه پراش، پراش اشعه X، شبکه بلور، روش لاوه، تابع گرین
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده فیزیک, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده فیزیک, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده فیزیک, ایران
پست الکترونیکی m_aliannezhadi@semnan.ac.ir
 
   Modeling and analysis of xray diffraction in square and triangular arrays  
   
Authors Sovizi Mahdi ,Aliannezhadi Maryam ,Jafari Pouya Mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved