>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی، شبیه سازی عملکرد و ساخت نمونه آزمایشگاهی پرتابگر الکترومغناطیسی  
   
نویسنده فخرآبادی مهدی ,اشرف زاده ,ترابی محمود ,پوربدخشان کاظم
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1396 - دوره : 7 - شماره : 13 - صفحه:51 -59
چکیده    امروزه مطالعه و تحقیق بر روی مدل‌سازی، شبیه‌سازی، ساخت و بهبود عملکرد پرتابگرهای الکترومغناطیسی، یکی از زمینه‌های اصلی تحقیقات بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دنیاست. کاربردهای فراوان پرتابگرها در حوزه نظامی، هوا فضا و جنگهای هوایی است. در این مقاله، مشخصات نمونه ساخته شده، مدل‌سازی، شبیه‌سازی و نتایج آزمایش نمونه آزمایشگاهی پرتابگر ریلی با قدرت 2.2 کیلو ژول گزارش شده است. در مدل انتخاب شده، مقادیر جریان ریل، شتاب، سرعت، موقعیت، نیروی وارده بر پرتابه، راندمان پرتابگر با استفاده از نرم افزار matlab شبیه‌سازی و نمایش داده می‌شود. پس از ساخت و تست نهایی پرتابگر، سرعت خروج پرتابه از دهانه پرتابگر، شدت جریان تخلیه بانک خازنی به ترتیب با استفاده از یک حسگر مادون قرمز و یک سیم پیچ روگوفسکی اندازه‌گیری می‌شود. سرعت خروج پرتابه از دهانه پرتابگر ریلی به بیش از m/s100 می رسد. در انتها این اندازه‌ها با مقادیر مشابه شبیه‌سازی مقایسه می‌گردد. آثار تخریبی پلاسمای ایجاد شده در ریل ها قابل توجه است.
کلیدواژه پرتابگر ریلی، پرتابگر الکترومغناطیسی، بانک خازنی، پرتابه، سیم پیچ روکوفسکی
آدرس دانشگاه صنعتی قوچان, ایران, دانشگاه صنعتی قوچان, ایران, دانشگاه صنعتی قوچان, ایران, دانشگاه صنعتی قوچان, ایران
پست الکترونیکی k.poorbadakhshan@qiet.ac.ir
 
   Modeling, Simulation of performance and Fabrication of a Prototype Electromagnetic Launcher  
   
Authors Fakhrabadi Mahdi ,Torabi Mahmoud ,pourbakhshan kazem
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved