>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت نوسازی اقتصادی از نگاه مطبوعات 1304 ـ 1300 هـ .ش  
   
نویسنده خدری زاده علی اکبر ,دانش شکیب فاطمه
منبع مطالعات تاريخ فرهنگي - 1390 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:25 -48
چکیده    در سال‌های نخست قرن 13هجری/ 19میلادی، با شکست ایران در جنگ با روسیه و ورود ایران به چرخه نظام سرمایه‌داری غرب، اقتصاد ایران در بخش‌های کشاورزی، تجارت و صنایع دستی با بحران مواجه شد. با برقراری نظام مشروطه، طرح نوسازی اقتصادی در دستور کار مشروطه خواهان قرار گرفت، لیکن بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی عصر مشروطه و اشغال ایران در سال‌های جنگ جهانی اول مانع از تداوم نوسازی در ساختار اقتصادی ایران شد. پس از کودتای ?299، لزوم نوسازی اقتصادی و نقش پول در نوسازی کشور مورد توجه روشنفکران تجددخواه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاداتی در مطبوعات دوره مورد نظر در زمینه رونق کشاورزی، بهبود تجارت، ارتقا صنعت و واگذاری امتیاز به سرمایه‌گذاران خارجی مطرح گردید. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی و بازخوانی برخی از پیشنهادات مندرج در مطبوعات سال‌های 1300 تا 1304هـ.ش در خصوص لزوم نوسازی ارکان اقتصاد ایران پرداخته شده است.
کلیدواژه مطبوعات ,اقتصاد ,کشاورزی ,تجارت ,صنعت ,معادن ,نفت ,Press ,Economy ,Agriculture ,Trade ,Industry ,Mines ,Oil
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, استادیار گروه تاریخ, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی, ایران
پست الکترونیکی m_danesh.shakid@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved