>
Fa   |   Ar   |   En
   در شناخت عقل از دیدگاه مولانا  
   
نویسنده برزنجه نسرین
منبع زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - 1389 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:29 -48
چکیده    عقل ترجمان روح و مفسّر اوست. اسم الله، جامع جمیع اسما است و مظهر کلّی آن نور محمّدی است که آن را به روح اعظم و عقل کل تعبیر می‌کنند.عقل در نزد عارفان وسیله‌ی عبادت خداوند است.در مقدّمه‌ی این نوشتار نظر حکما و عرفای اسلامی را به اختصار درباره‌ی عقل بیان می‌کنیم. سپس دیدگاه مولانا را در این‌باره در سه قسمت بررسی می‌نماییم.استدلال، انتقال مفاهیم به شیوه‌ی عقلانی است، به همین دلیل در قسمت اوّل، شیوه‌های استدلال مولانا را در مثنوی بررسی می‌نماییم. در قسمت دوم، انواع عقل را از دیدگاه مولانا برمی‌شماریم و در قسمت سوم، نمادپردازی عقل را در مثنوی مطرح می‌نماییم.
کلیدواژه عقل ,مولانا ,مثنوی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved