>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشی در اوزان سروده های رودکی  
   
نویسنده شیخ احمدی اسعد
منبع زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:99 -116
چکیده    ابوعبدالله جعفربن محمد رودکی سمرقندی، از پارسی گویان نامور و استاد شاعران زبان فارسی است که علاوه بر فضل تقدم، شاعری سخت پرکار بوده است. متاسفانه از آن همه شعری که بدو نسبت داده اند بیش از هزار بیت برجای نمانده است، که با بررسی و پژوهش در اوزان این مقدار از شعر وی نیز می توان قدرت و توانایی آن استاد بزرگ را در فن شاعری دریافت. در این مقاله ویژگی های عروضی و وزنی اشعار رودکی در چهار بخش بررسی شده است و با پژوهشی علمی و کاربردی نتایج بدست آمده نیز بیان شده است.
کلیدواژه شعر رودکی ,اوزان رایج ,اوزان نامانوس ,اوزان مثنوی ,اختیارات شعری
آدرس دانشگاه کردستان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved