>
Fa   |   Ar   |   En
   شاعر و شعر قلندری   
   
نویسنده قوامی بدریه
منبع زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:143 -162
چکیده    شعر قلندری یکی از شاخه‌های شعر عرفانی است که ظهور رسمی آن با شعر سنایی است. از آن پس دامنه‌ی گستره‌ی آن، چنان است که حتی در شعر شاعرانی چون خاقانی و انوری هم مفاهیم قلندری دیده ‌‌می‌شود. بررسی غزل سنایی و عطار به عنوان برجسته‌ترین نمونه های شعر قلندری، شاخصه‌های اصلی اندیشه‌های قلندری را به دست می‌دهد، چنان که از این بررسی می‌توان به شخصیّت این شاعران و نیز زبان شعر قلندری رسید. ملاحظه‌ی این معانی که نتیجه‌ی کندوکاوی جدی در این حوزه است، خودبه‌خود درجه‌ی تقلیدی بودن سخن بعضی از گویندگان قرن هشتم را نشان خواهد داد.
کلیدواژه شعر قلندری ,مفاهیم قلندری ,شاعرقلندری ,سنایی ,عطار ,عراقی ,حافظ
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved