>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی معرفت در حدیقه الحقیقه سنایی  
   
نویسنده سلطانی منظر ,مشکین دایم هشی شهریار
منبع پژوهشنامه عرفان - 1393 - شماره : 10 - صفحه:1 -28
چکیده    آمیختگی اندیشه های عرفانی با ذوق شعری، اگرچه در سده چهارم هجری با رباعیات ابوسعید ابی الخیر آغاز شد، اما سنایی نخستین شاعری است که بسیاری از شعرهایش جز در قلمرو عرفان قابل شرح و تفسیر نیست؛ یعنی هدف و قصد گوینده آن‌ها بیان مضامین عرفانی است. وی جهان بینی تصوف را در آثار خویش شکل بخشیده و در این زمینه چنان برجستگی پیدا کرده که حدیقه او را می توان دایره‌المعارف عرفان و تصوف نامید؛ زیرا شامل مواعظ و روایات و امثال و حکایات بسیار در زمینه های گوناگون عرفانی است. یکی از مباحث عمده این کتابِ معنوی، معرفت حق است. در نظر صوفیان مراد از معرفت، همان شناخت خداوند است. در عرفان، حقیقت، یکی بیش نیست که حق‌تعالی است، از‌این‌رو معرفت حقیقی، معرفت به خداوند است و این معرفت، یا به افعال یا به صفات یا به ذاتِ خداوند تعلق می گیرد. به باور آنان، معرفت معنایی نورانی است که تعبیر از آن قابل تصور نیست و در هنگام ضرورت جز با الفاظ متشابه و استعاری، قابل بیان نیست و نمی توان آن را در مدرسه تعلیم داد. معرفت از نزد خدا بر قلب عارف افاضه می شود. در این پژوهش، دیدگاه‌های حکیم سنایی درباره معرفت در حدیقه تبیین شده است؛ اثری که در دوران پختگی معنوی شاعر سروده شده و جامع نظریات عرفانی او در این زمینه است.
کلیدواژه معرفت ,علم ,نفس ,سنایی ,حدیقه الحقیقه
آدرس دانشگاه خوارزمی, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved