>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب‌شناسی مکاشفات از منظر ابن‌عربی  
   
نویسنده گرجیان محمدمهدی ,غروی حسن
منبع پژوهشنامه عرفان - 1393 - شماره : 10 - صفحه:55 -82
چکیده    آسیب‌پذیری برخی از مکاشفات در عرصه تبیین و تفسیر و تاویل مورد انکار عرفای سترگ نبوده و نیست و ابن‌عربی نیز به برخی از این موارد اذعان می‌نماید. ایشان ذات مکاشفه را از حیث منشا، آسیب‌ناپذیر دانسته تنها احتمال خطا را از ناحیه مکاشِف ساری و جاری می‌داند. سخن اینجاست که این مطلب تا چه اندازه مقرون به صحت بوده و در چه مراحل و ساحتی امکان نفوذ آسیب به ساحت یافته‌های عرفانی وجود دارد؟ مراحل و موازین راستی‌آزمایی و سنجش صحت و سقم مکاشفه در مقام گزارش متکلم و مکاشِف، و نقش مولفه‌های تبیینی و منشا این خطاها مورد بررسی قرار گرفته راهکارهای رهایی از این آسیب احتمالی ارایه می‌گردد.
کلیدواژه مکاشفه شیطانی ,مکاشفه نفسانی ,مکاشفه رحمانی ,آسیب‌شناسی مکاشفات ,موازین صحت مکاشفه ,ابن‌عربی
آدرس دانشگاه باقرالعلوم (ع), ایران, دانشگاه باقرالعلوم (ع), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved