>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکردهای کیفی استفاده از روش «تحلیل محتوا» در فهم احادیث  
   
نویسنده جانی پور محمد
منبع علوم قرآن و حديث - 1396 - دوره : 49 - شماره : 1 - صفحه:29 -52
چکیده    تحولات جدید علوم حدیث در عصر حاضر را می‌توان پی آمدِ علل طبیعی و وضعی متعددی از جمله گسترش دانش بشری و ضرورت پاسخگویی دقیق و علمی به برخی اختلافات و تعارض‌های موجود در میان روایات دانست. این علل به همراه گسترش این دانش در طول پانزده قرن و عجین شدن آن با برخی ضرورت‌های پژوهشی باعث شده امروزه با پدیده‌های جدیدی در عرصه حدیث پژوهی مواجه باشیم. از جمله این پدیده‌ها، شکل گیری روش‌های تحقیق جدید به منظور پژوهش برای فهم بهتر احادیث است. به نظر می‌رسد آنچه امروز می‌تواند راهگشای فهم بسیاری از متون روایی و نصوص دینی باشد، تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از روش‌های علمی و دقیق است.;از جمله این روش‌های علمی، روش «تحلیل محتوا» است که پژوهش‌های انجام شده بر مبنای این روش، نشان داده است که تاکنون این روش از قابلیت‌های بسیار خوبی جهت فهم و نقد احادیث برخوردار بوده و از همین روی پیشنهاد می‌شود محققان و پژوهشگران عرصه علوم دینی به جهت استفاده بهینه از دانش خود و عرضه بهینه آن به گروه‌های مختلف جامعه، از این روش در تحقیقات خود نیز بهره بگیرند. این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن بیان برخی از کارکردهای کیفی استفاده از این روش در حوزه فهم احادیث، به معرفی این روش تحقیق میان رشته‌ای بپردازد. مثال‌های بیان شده در این مقاله، تحقیقاتی هستند که مولف با استفاده از این روش انجام داده است.
کلیدواژه حدیث; نقد حدیث; متون روایی; تحلیل محتوا; کارکردهای کیفی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی janpoor@gmail.com
 
   Qualitative Functions of Employing “Content Analysis” Method in Understanding Hadiths  
   
Authors Janipoor Muhammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved