>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی  
   
نویسنده جعفری آهنگری یوسف ,پریزادیان کاوان بهمن ,حسین زاده مهدی
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 8 - صفحه:46 -56
چکیده    این آزمایش برای بررسی اثر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام شد. برای انجام آزمایش از 224 قطعه جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 استفاده شد. جوجه‏ها برای مدت 49 روز روی بستر پرورش داده شدند. جیره‌های غذایی بر اساس پیشنهاد‏ها و جداول nrc در سه مرحله آغازین، رشد و پایانی تهیه شدند. در پایان دوره پرورش از هر واحد آزمایش یک قطعه جوجه گوشتی که کمترین اختلاف وزنی را با میانگین وزن آن قفس داشت، جهت تعیین خصوصیات لاشه کشتار شدند. برای خون‏گیری سه قطعه جوجه گوشتی از هر قفس انتخاب شدند و خون‏گیری در دو مرحله 28 و 35 روزگی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک سبب بهبود عملکرد شد، به طوری که جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با پروبیوتیک در دوره‏های آغازین، رشد و پایانی در مقایسه با گروه شاهد، ضریب تبدیل غذایی کمتری داشتند. استفاده از پروبیوتیک سبب افزایش معنی‌دار بازده لاشه، وزن کل دستگاه گوارش، وزن پانکراس و طول روده‌های کور ‏شد. مقدار چربی حفره شکمی در جوجه‏های تغذیه شده با پروبیوتیک (84/0 درصد) نسبت به گروه شاهد (8/1 درصد) کاهش معنی‌داری را نشان داد. به علاوه پروبیوتیک سبب کاهش ph روده و افزایش معنی‌دار تیتر گامبورو و نیوکاسل شد. با توجه به نتایج این آزمایش می‏توان گفت که استفاده از پروبیوتیک سبب بهبود کیفیت لاشه، کاهش میزان چربی حفره شکمی و افزایش شاخص‏های ایمنی جوجه‏های گوشتی می‏‏شود.
کلیدواژه پروبیوتیک ,سیستم ایمنی ,عملکرد ,جوجه‌های گوشتی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved