>
Fa   |   Ar   |   En
   از حق بودن خدا تا اصالت وجود  
   
نویسنده زراعت‌پیشه محمود
منبع تاريخ فلسفه - 1394 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:107 -118
چکیده    «اصالت وجود» بعنوان بحثی مقدماتی و بنیادین در حکمت متعالیه تلقی میشود؛ بحثی که جانبداری از وجود در آن نسبت به ماهیت، زمینه‌ساز تفلسفی وجودی شده است. در این نوشتار برآنیم تا ریشه این بحث را در فصلی نزد ابن‌سینا نشان دهیم که در آن، صفت «حق» برای خدا به اثبات میرسد. مداقه در این فصل و مقایسه آن با بحث اصالت وجود در حکمت متعالیه، تاثیر و تاثر عمیق این دو فصل را نشان میدهد. بی‌شک، گرایشات قرآنی فلاسفه اسلامی در پیدایش بحث از حق بودن خدا در ابن‌سینا دخالت داشته و همین گرایشات نیز منجر به بسط این فصل شده است تا جایی که به شکل بحثی مستقل تحت عنوان اصالت وجود در حکمت متعالیه جلوه‌گر شده است.
کلیدواژه حق ,وجود ,اصالت وجود ,ابن‌سینا ,ملاصدرا ,Truth ,Existence ,Principiality Of Existence ,Mulla Sadra ,Ibn Sina
آدرس دانشگاه بیرجند, استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved