>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت شهود عقلی در طرح اخلاق مشرقی ابن سینا  
   
نویسنده موسوی‌کریمی میرسعید ,صیاد منصور علیرضا ,جعفریان محمدهانی
منبع تاريخ فلسفه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:9 -28
چکیده    مشا مورد بررسی این مقاله، مشخص نمودن ماهیت رای خاص بوعلی‌سینا در معرفت‌شناسی اخلاقی آثار مشرقی تحت عنوان «شهود عقلی» است. در بررسی ماهیت شهود عقلی، این نوع شهود برحسب مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن بررسی میگردد؛ یعنی در اینجا به مواردی توجه خواهد شد که ذیل عنوان «شهود عقلی»، بعنوان منابع کسب معرفت اخلاقی برای ابن‌سینا مطرح بوده و بنظر میرسد که شهود عقلی از ترکیبی از آنها بوجود می‌آید. به این منظور ابتدا به معرفی عناصر معرفتی موجود در شهود عقلی در رویکردی امروزین پرداخته و روشن میکنیم که شهود عقلی از در کنار هم قرار گرفتن سه جز معرفتی شهود، درونگرایی و عقل تشکیل شده است. در ادامه، نقش هرکدام از این سه مولفه در کارکرد معرفتی شهود عقلی نزد ابن‌سینا مشخص میگردد. سپس سعی میشود تا با بیان نقش شهود در معرفت‌شناسی اخلاقی شهودگرایان معاصر، کارکرد خاص این طرح معرفتی نزد معاصران بررسی گردد و با مقایسه نظریات ایشان با ابن‌سینا، بطور دقیقتر چیستی شهود نزد ابن‌سینا و نقش مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن روشن شود.
کلیدواژه ابن‌سینا ,معرفت‌شناسی ,شهود عقلی ,شهودگرایان ,Ibn Sina ,Epistemology ,Intellectual Intuition ,Intutionists
آدرس دانشگاه مفید, استادیار فلسفه, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری فلسفه غرب, ایران, دانشگاه مفید, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved