>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردهای کلامی، فلسفی و عرفانی به حدیث عما  
   
نویسنده زمانی مهدی
منبع تاريخ فلسفه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:37 -60
چکیده    در حدیث مشهوری از پیامبراکرم(ص) نقل شده که پروردگار پیش از آفرینش خلق در «عما » بود. سند و محتوای این حدیث مورد اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی قرار گرفته است و متکلمان، عارفان، حکیمان و مفسران مسلمان براساس مبانی خویش به آن توجه نموده و در نظام فکری خویش از آن بهره برده‌اند. متکلمان براساس دیدگاههای تنزیهی و تشبیهی خود به تاویل حدیث پرداخته و آن را مورد پذیرش یا رد قرارداده‌اند. برخی از عارفان مسلمان «عما » را اشاره به مرتبه احدیت و دیگران آن را حاکی از مرتبه واحدیت دانسته‌اند. آنان عما را با «نَفَس رحمانی»، «حق مخلوق به»، «خیال مطلق» و «جوهر عالم» تطبیق نموده و برای آن جایگاهی رفیع درنظر گرفته‌اند. ملاصدرا در حکمت متعالیه خویش عما را با «وجود منبسط»، «احدیه‌الجمع» و «حقیقه‌الحقایق» تطبیق نموده و با تاویل حدیث به اخذ نتایجی در باب احاطه وجود الهی بر همه مکانها و زمانها میپردازد و تلاش میکند تا میان تشبیه و تنزیه جمع کند.
کلیدواژه حدیث عما ,نفَس رحمانی ,وجود منبسط ,خیال مطلق ,حقیقه‌الحقایق ,Hadith Of ‘Ama ,Unfolded Being ,Truth Of All Truths ,Merciful Breath ,Absolute Imagination
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved