>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه و زمانه ملامحمد کاظم هزارجریبی در تاریخ علوم عقلی؛ با تاکید بر محتویات نسخ خطی پیرامون خداشناسی  
   
نویسنده قنبریان علی ,بخشنده بالی عباس
منبع تاريخ فلسفه - 1398 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:145 -174
چکیده    یکی از اندیشمندان مذهبی شیعه که جایگاه علمیش کمتر مورد بررسی قرار گرفته، ملامحمد کاظم هزارجریبی استرآبادی (متوفای 1236 قمری) است. او از دانشمندان شیعی اواخر دوره زندیه و اوایل قاجار است که در زمینه‌های گوناگون الهیات، بویژه اعتقادات، تلاشهای متعدد علمی انجام داده است. آثار هزارجریبی منتشر نشده‌اند اما نسخه‌های خطی بسیاری به زبان فارسی و عربی از وی باقی‌ مانده است. تالیفات، تصنیفات و ترجمه‌های هزارجریبی، در نشر و بسط فرهنگ شیعی و تعقل‌ورزی تاثیر بسزایی داشته است. او در آثارش به این نکته توجه میکرد که نوشتارش باید مورد استفاده عموم طالبان الهیات قرار بگیرد و بهمین دلیل، غالب آثارش به فارسی است. این نوشتار در گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌‌یی بویژه تصحیح انتقادی نسخ خطی و در پردازش اطلاعات با روش توصیفی تحلیلی، به پاسخ این پرسش میپردازد که مهمترین بحثهای هزارجریبی درباره خداشناسی کدامند؟ بعنوان یافته‌های تحقیق میتوان به این نکات اشاره نمود: او فطری بودن خداشناسی را میپذیرد ولی مخالف فطری بودن دین اسلام است. وی برای اثبات وجود خدا از دلایل متنوعی مانند برهان امکان و وجوب، برهان نظم و برهان فطرت استفاده کرده است. همچنین برای حل برخی شبهات در خداشناسی تلاش کرده تا معناشناسی درستی از برخی صفات الهی مانند اراده، عدالت و حکمت ارائه دهد.
کلیدواژه ملامحمد کاظم هزارجریبی ,ایمان ,وجود خدا ,صفات خدا ,شبهات دینی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه مازندران, گروه معارف اسلامی, ایران
پست الکترونیکی a.bakhshandehbali@umz.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved