>
Fa   |   Ar   |   En
   تفسیر هایدگر از آرخه، بهره‌مندی و زمان نزد آناکسیمندروس  
   
نویسنده پورحسن قاسم ,احمدی مهرداد
منبع تاريخ فلسفه - 1397 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:81 -100
چکیده    هایدگر باور داشت که مفهوم‌پردازی متافیزیکی از نسبت اینهمانی و تفاوت نااصیل است و معتقد بود بنیاد این فراموشی در این واقعیت است که متافیزیک «تفاوت بماهو»، بمثابه گشودگی ناب را فراموشی کرده است. در نظر وی یونانیان تصویر روشنتری از نسبت تفاوت و اینهمانی داشتند. او در تفسیر گفته‌های آناکسیماندروس نشان میدهد که در عینِ اینکه آناکسیماندروس به هستندگان بمثابه یک کل می‌اندیشید اما تفاوتِ هستندگان را از میان نمیبرد. برابر تفسیر هایدگر، آناکسیماندروس با شناساندن آپیرون و زمان همچون دو عامل بنیادین توانسته بود تا به مواجهه آغازینتری با نسبت اینهمانی و تفاوت دست یابد. هایدگر این نسبت را «بهره‌مندی» مینامد و معتقد است همین مفهوم بهره‌مندی میتواند ما را به تفاوت بنیادی رهنمون سازد، چرا که برخلاف نظریه‌های متافیزیکی بسته به عاملی بیرونی نیست که همبستگی درگرو آن باشد، بلکه به خود هستی هستندگان بستگی دارد. آپیرون و زمان فضای نابی را میگشایند که در گشودگی آن فضا، هستندگان نهادشان را یافته و در عین حال چنان به ‌هم وابسته میشوند که از این تعلق دوجانبه، کل برساخته شود.
کلیدواژه هایدگر ,آناکسیماندروس ,تفاوت ,اینهمانی ,بهره‌مندی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, گروه فلسفه, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی mehrdadahmadi43@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved