>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافت تطبیقی به منابع معرفتی از مکتب حِلّه (ابن ابی‌جمهور احسایی) تا مکتب اصفهان (ملاصدرا)  
   
نویسنده رضازاده رضا ,منفرد سمیه
منبع تاريخ فلسفه - 1396 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:41 -62
چکیده    ابن‌ابی‌جمهور احسایی به قصد سازگاری میان کلام (معتزلی و اشعری)، فلسفه (مشائی و اشراقی) و تصوّف با تاثیر از متفکران مکتب کلام فلسفی حِلّه «رهیافتی تطبیقی» را برگزید و بدین‌ترتیب، از منظر روش‌شناختی، راهی متمایز را ترسیم کرد که با فاصله حدود دو سده پس از این به مکتب حکمی اصفهان پیوست. هدف اصلی این جستار کندوکاو در برخی زمینه ها در باب تطبیق دستاوردهای سه منبع معرفتی عقل، کشف و وحی در متن و بطن جریانات اندیشه عقلی شیعی از یکسو و سپس بسط دامنه آن تا مکتب اصفهان (و بطور مشخص حکمت صدرایی) از سوی دیگر است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا میکوشیم تا به بررسی نقش وحی، قلب و عقل بعنوان سه منبع مهم معرفتی در معرفت‌شناسی احسایی بپردازیم و در انتها همین نقش را بطور اجمالی و مقایسه‌‌یی در حکمت صدرایی بررسی نماییم.
کلیدواژه ابن‌ابی‌جمهور احسایی ,ملاصدرا ,رهیافت تطبیقی ,مکتب حِلّه ,مکتب اصفهان
آدرس دانشگاه ایلام, گروه فلسفه و کلام اسلامی, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
پست الکترونیکی somayehmonfared23@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved