>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه پتروفابریک و میکروتکنونیک سنگ‌های دگرگونی جنوب‌شرق فریمان به منظور بازسازی تحولات دگرگونی منطقه  
   
نویسنده رنجبرمقدم فرشته ,مسعودی فریبرز ,همام مسعود ,محجل محمد
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 39 - صفحه:108 -123
چکیده    گستره دگرگونی فریمان درجنوب شرق مشهد واقع شده است و شامل شیست‌های آندالوزیت‌دار با میان لایه‌هایی از آهک‌های تبلور مجدد یافته و کوارتزیت می‌باشد. واحدهای لیتولوژیکی مجاور این دگرگونی‌ها شامل مجموعه دگرگون شده کمپلکس سیبک می‌باشد. هدف از این مطالعه درک فرایند‌های دگرگونی و سرگذشت و تحولات دگرگونی در منطقه می‌باشد زیرا این منطقه یکی از شاخص‌ترین دگرگونی‌های نوع فشار پایین–حرارت بالا در ایران قلمداد می‌شود. با توجه به شواهد صحرایی و میکروسکوپی نظیر شیستوزیته و خطواره‌ها و ریزساختارهای موجود, دو مرحله دگرشکلی d1 و d2 طی رویدادهای دگرگونی اتفاق افتاده است. این شیست‌ها متحمل یک مرحله دگرگونی ناحیه‌ای دما بالا – فشار پایین در حد رخساره آمفیبولیت بالایی شده‌اند و سپس یک مرحله دگرگونی دما پایین دیناموترمال همراه با دگرشکلی در اثر جایگیری و بالا آمدن پوسته پایینی در شیست‌ها وکمپلکس مجاور آنها اتفاق افتاده است. به علاوه از شواهد چنین برمی‌آیدکه بعد از وقوع این رخداد شرایط تکتونیکی بسیار فعالی (نظیر زون‌های برشی) در منطقه حاکم شده و باعث دگرشکلی در این شیست‌ها و مجموعه سنگ‌های آذرین مجاور آن‌ها شده است. زمان بالا آمدگی و جایگیری نپ احتمالا بعد از کرتاسه بوده است. حرکات تکنونیکی گفته شده احتمالا با زمین درز سبزوار در ارتباط می‌باشد.
کلیدواژه فریمان، جنوب‌شرق مشهد،شیست‌های آندالوزیت‌دار، دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی دیناموترمال.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران
 
   Petrophabric and Microtectonic studies of the metamorphic rocks in southeast of Fariman in order to reconstruct the metamorphism evolution  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved